Menu

Jeugdzorgwerker C (Tienermoeders & -meiden)

Deze vacature is inmiddels gesloten, u kunt hierop niet meer solliciteren.

Je werkplek

In Rotterdam openen we binnenkort een 24-uurs Verblijf- en Behandelgroep voor tienermoeders en -meiden op een woonlocatie met geclusterde appartementen in Rotterdam Schiebroek. De tienermoeders en -meiden krijgen hier persoonlijke begeleiding en behandeling en leren om zelfstandig te wonen. Daarnaast krijgen de moeders begeleiding in de zorg en opvoeding van hun kindje. De meiden delen een appartement, de moeders hebben een zelfstandig appartement voor zichzelf en hun kindje.

Een team van medewerkers is 24 uur per dag aanwezig om de tienermoeders en -meiden de nabijheid en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Op de behandelgroep wonen drie omwoners die als goede buur een band opbouwen met de tienermoeders en meiden en gezamenlijke activiteiten ondernemen. Minimaal één keer per week eten medewerkers en omwoners met de tienermoeders en meiden. Tevens worden er groepstrainingen en workshops georganiseerd.

Er is plek voor 10 tienermoeders en hun kind en 4 tienermeiden in de leeftijd van ongeveer 15 tot 18 jaar (of ouder bij een verlengde jeugdhulpindicatie). Veelal is er sprake van ernstige gedragsproblematiek, soms in combinatie met persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast zijn er vaak problemen in het gezin van herkomst van de tienermoeders/meiden en/of ze zijn bijvoorbeeld slachtoffer van mensenhandel of van een loverboy. Er kan sprake zijn van misbruikrelaties, gedwongen prostitutie, huiselijk geweld en uitbuiting of eerwraak.

Om deze doelgroep te begeleiden zijn we op zoek naar gespecialiseerde jeugdzorgwerkers C en D.

Wat ga je doen?

De jeugdzorgwerker richt zich op het bieden van (semi-) residentiële hulp, ondersteunende en activerende begeleiding aan alleenstaande jonge moeders met een baby en tienermeiden met psychosociale of licht psychiatrische problematiek. Dit betekent verantwoordelijkheid voor zowel het groepsdynamische proces als het individuele hulpverleningstraject. De werkzaamheden vinden binnen en buiten kantoortijden plaats. De werktijden liggen tussen 09.00 uur en 21.30 uur. Er wordt gewerkt met een rooster.

De jeugdzorgwerker maakt deel uit van een zelforganiserend team waarbinnen de verschillende teamtaken zijn verdeeld. Er is een gedragswetenschapper verbonden aan het team voor werkbegeleiding en ondersteuning bij het nemen van kernbeslissingen.

Een greep uit de werkzaamheden:

Je introduceert de jongere in de woonvoorziening. Je begeleidt de jongere in het dagelijks functioneren binnen de woonvoorziening. Je adviseert over interactie in de woonvoorziening. Je onderkent, intervenieert en begeleidt het groepsdynamisch proces. Je stelt begeleidingsplannen op, en deze plannen vertaal je naar voor de jongere concreet te zetten stappen. Je observeert, begeleidt, stimuleert, activeert en ondersteunt de jongere/jongvolwassene met gebruikmaking van een methodische aanpak. Voor de begeleiding van jonge moeders: je observeert, begeleidt en activeert de jongere in haar nieuwe zorgtaak en in haar identiteitsontwikkeling als moeder. Je organiseert en begeleidt therapeutische en recreatieve activiteiten ter bevordering van het behandelklimaat en de individuele ontwikkeling van jongeren in en vanuit de leefsituatie. Je intervenieert in groepsdynamische processen.

In voorkomende gevallen ontwikkel je een basis voor verdere samenwerking met de ouders/voogd van de jongere en schep je de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden. Je onderhoudt eventueel oudercontacten en bespreekt met de ouders / voogd de (on)mogelijkheden bij de begeleiding van de jongere.

Wat neem je mee?

 • Een afgeronde hbo-opleiding Social Work;
 • Een SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) of je kunt je op korte termijn in dit register inschrijven;
 • Kennis van en inzicht in begeleidingsmethodieken, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie;
 • Deskundigheid op het gebied van sociale wet- en regelgeving en budgettering is een pré;
 • Voor begeleiding van jonge moeders: kennis van babyverzorging, inzicht in psychosociale effecten van het (jonge) moederschap en hechtingsproblematiek bij jonge kinderen;
 • Communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van contacten met (pleeg)ouders/voogd, externe instanties en dergelijke;
 • Flexibel en mobiel;
 • Sociale vaardigheden, gericht op het motiveren en stimuleren van de jongeren/jongvolwassenen waarbij gedrags-corrigerend en -controlerend optreden van belang is;
 • Organisatie- en omgevingsbewustzijn;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het rapporteren over het verloop van de begeleiding;
 • Activerend, intercultureel en klantgericht kunnen werken;
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties

Je hebt een levende relatie met Jezus Christus en wilt dat dit zichtbaar is in je dagelijks leven. Je bent onderdeel van een christelijke / kerkelijke gemeenschap.

Wat krijg je van ons?

 • Een uitdagende zelfstandige baan met veel eigen verantwoordelijkheid in een leuk en gedreven team.
 • Salaris volgens de cao Jeugdzorg in schaal 8: € 2.265,62 – € 3.364,43 bruto per maand (op basis van 36 uur per week).
 • Vakantietoeslag van 8% en eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een pensioenregeling via PFZW en korting op verzekeringen.
 • Opleidingsmogelijkheden.

Daarnaast ontvang je van ons:

 • onregelmatigheidstoeslag;
 • 200 verlofuren bij fulltime (36 uur) dienstverband;
 • enthousiaste en gedreven organisatie.

Wie zijn wij?

We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie.
Timon werkt van Noord Nederland tot Zeeland, maar met name in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Timon AMV verzorgt opvang van alleenstaande, minderjarige vluchtelingen met kleine woonvormen in o.a. de provincie Utrecht, Zwolle, Apeldoorn, Ede, de regio Rotterdam en de omgeving van Gouda.

Gedreven door overtuiging
De motivatie en inspiratie van medewerkers van Timon is de christelijke levensovertuiging. Daarbij kan iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor hun diversiteit.

Heb je interesse?

Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op deze pagina! Graag ontvangen wij je sollicitatie zo spoedig mogelijk, De eerste sollicitatiegesprekken staan voorlopig gepland op 25 en 30 januari.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ernst-Jan van Keulen (gebiedsmanager), tel. 06-2395 1210 of via e-mail: e.van.keulen@timon.nl

Terug naar overzicht
Jeugdzorgwerker C (Tienermoeders & -meiden)
Plaats: Rotterdam Uren: 24-32 Sluitingsdatum: 09 februari 2018 Doelgroep/zorgvorm: Tiener- / jonge moeders
Deel deze vacature
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22