Menu

Leden Cliëntenraad

Solliciteer nu!

Timon helpt jongeren, (jong)volwassenen en ouders bij problemen op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Dit doet Timon vanuit een christelijke levensovertuiging.

Timon verkeert in een turbulente (veranderende) omgeving. Timon zoekt daarom gedreven en deskundige leden voor haar Cliëntenraad. De Cliëntenraad van Timon vertegenwoordigt de belangen van de cliënt. De Cliëntenraad praat mee, denkt mee en adviseert over alles wat voor cliënten belangrijk is. De Cliëntenraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Timon. De cliëntenraad heeft taken en bevoegdheden conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

TIMON zoekt:

Drie leden voor de Cliëntenraad

2 cliëntvertegenwoordigers en 1 cliënt-lid

Het profiel is opgebouwd uit twee delen:

 • algemene eisen die in principe voor alle leden van de cliëntenraad gelden;
 • aanvullende eisen: specifieke deskundigheid die niet alle leden hoeven te hebben, maar wel binnen een cliëntenraad aanwezig moet zijn.
 • Algemene eisen

 • Betrokkenheid hebben met hulp aan jongeren of jongvolwassenen;
 • De belangen van de cliënten vooropstellen;
 • Betrokkenheid met en kennis hebben van doelgroep en instelling;
 • In staat zijn onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belang(en) van de instelling/persoonlijk belang;
 • Kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving;
 • Goede sociale vaardigheden;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Aanvullende eisen

 • Beleidsmatige interesse en/of ervaring: in staat om inhoudelijke en beleidsnotities te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit cliëntenperspectief.
 • Specifieke kennis op een bepaald terrein is wenselijk (afhankelijk van de taakverdeling in de raad). Te denken valt aan financieel-economische, juridische, beleidsmatige en/of administratieve kennis.
 • Voor deze vacatures wordt er specifiek gezocht naar een lid die dichtbij de cliënt en de jeugdcultuur staat.
 • Van leden van de Cliëntenraad wordt verwacht:

 • de cliëntenraadsvergaderingen bijwonen; (ongeveer 3 tot 4 vergaderingen per jaar)
 • de belangen van de cliënten te vertegenwoordigen en locaties af en toe te bezoeken;
 • zorgvuldig omgaan met de privacy van cliënten en medewerkers van de stichting;
 • klachten, vragen of suggesties van (meerdere of groepen) cliënten van de instelling, die niet kunnen worden opgelost binnen instelling zelf, in de cliëntenraadsvergadering aan de orde stellen;
 • de missie en visie van Timon te onderschrijven.
 • Vergoeding

  De reiskosten die u/je maakt voor het werk voor de Cliëntenraad worden standaard vergoed. Overige kosten kunnen na overleg gemaakt en gedeclareerd worden.

  Inlichtingen

  Heeft u/heb je vragen of bent u/ben je geïnteresseerd om lid te worden van de Cliëntenraad? Neem dan contact op voor nadere informatie met de huidige voorzitter van de cliëntenraad, Marieke den Braber via mailadres mejdenbraber@gmail.com of via telefoonnummer 06 – 27152946.

  Solliciteren

  Sollicitaties kunnen tot en met 19 maart 2018 gestuurd worden. Richt uw/je brief aan de Selectiecommissie Cliëntenraad, t.a.v. de mevr. M.E.J. den Braber via mejdenbraber@gmail.com

  Solliciteer nu!
  Terug naar overzicht
  Leden Cliëntenraad
  Plaats: Zeist Sluitingsdatum: 21 juni 2018
  Deel deze vacature
  Timon Centraal Bureau
  Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
  Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
  3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22