Menu

Maatschappelijk Begeleider

Solliciteer nu!

Waar ga je werken?

Timon werkt in Culemborg aan een nieuw project waarmee we begeleid wonen aanbieden aan jonge (aanstaande) moeders en jong volwassenen, die maximaal 18 maanden op de voorziening verblijven. Daarbij wonen omwoners, die als ‘goede buur’ betrokken zijn bij de jonge moeders en jong volwassenen.

Wat ga je doen?

Het bieden van planmatige, methodische en doelgerichte hulpverlening zowel activerend als ondersteunend.

 • Aan jonge (aanstaande) moeders ten behoeve van de ontwikkeling van de moeder in het zelfstandig functioneren in de maatschappij, samen met haar kind. Daarnaast begeleiding bij de zorg en opvoeding van het kind en de ontwikkeling van een gezonde hechting tussen moeder en kind.
 • Aan jong volwassenen ten behoeve van het vergroten van stabiliteit en zelfstandigheid in aanloop naar zelfstandig wonen of zelfstandig wonen in de wijk met ambulante begeleiding.
 • De nieuwe collega die wij zoeken heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan, in ieder geval met de begeleiding van jonge moeders. Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Social Work (MWD, SPW of Pedagogiek) en bent SKJ geregistreerd (of kan dat doen).

  Een greep uit je taken:

 • Het nader analyseren van de hulpvraag en op basis daarvan het opstellen, samen met de jong volwassene / jonge moeder, en indien van belang met andere betrokkenen, van een ontwikkelplan. Dit plan wordt vertaald in concreet te zetten stappen gekoppeld aan een tijdspad en het bespreken en evalueren van de plannen met de belanghebbenden.
 • Het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamisch proces binnen de woonsetting
 • Het geven van trainingen die erop gericht zijn sociale en praktische vaardigheden uit te breiden.
 • Het opstellen van interne en externe rapportages en registratie met betrekking tot (de voortgang en effecten van) de begeleiding. Het bespreken van de rapportages met de jong volwassene/jonge moeder
 • Het onderhouden van contacten met andere bij de jong volwassene/jonge moeder betrokken beroepsbeoefenaren, teneinde de begeleiding/behandeling/ ontwikkeling optimaal te ondersteunen.
 • Het bieden van kort- en langdurende hulp en procesmatige begeleiding aan jong volwassenen/jonge moeders en hun cliëntsysteem door gebruik te maken van passende hulpverleningsmethodieken en interventies.
 • Het bewaken en bijhouden van het dossier van de jong volwassene/jonge moeder conform daartoe gestelde eisen en het bewaken van de naleving van de geldende termijnen.
 • Het ontwikkelen van een basis voor samenwerking met de jong volwassene/jonge moeder en haar netwerk (voor zover mogelijk).
 • Het deelnemen aan werkoverleg.
 • Specifiek voor begeleiding van de jonge moeders:
 • Het positioneren van de vader van het kind en beide ouders begeleiden in het invullen van hun rol ten opzichte van het kind.
 • Het observeren, begeleiden, motiveren en activeren van de jonge moeder in haar nieuwe zorgtaak en in haar identiteitsontwikkeling als moeder; daarnaast samen met de moeder zorg dragen voor een gezond en veilig ontwikkelingsklimaat voor het kind.
 • Wat neem je mee?

 • Kennis van en inzicht en vaardigheden in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken.
 • Kennis van en vaardigheden in groepsdynamische aspecten van groepswonen.
 • Kennis van en inzicht in psychodiagnostiek, ontwikkelingspsychologie, hechtingsproblematiek en psychosociale effecten van jong moederschap.
 • Ervaring in het begeleiden van multiculturele doelgroepen.
 • Hart voor jongeren die vaak lastig te bereiken zijn en de vaardigheden om aansluiting met hen te verkrijgen.
 • Outreachende werkhouding.
 • Enthousiasme om je in te zetten in een team dat in ontwikkeling is.
 • Actieve houding om bij te dragen aan verdere professionalisering en uitbreiding van het hulpaanbod.
 • Kennis van zorg mijdende doelgroepen is een pré.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met jongeren(en het cliëntsysteem) en collega-instanties, het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het hulpverleningsplan en het verloop van de begeleiding, en voor bemiddeling en begeleiding bij doorverwijzing naar diverse instanties.
 • Flexibel en mobiel.
 • Activerend, intercultureel en klantgericht kunnen werken.
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties.
 • Analytisch vermogen.
 • Relevante werkervaring is zeer welkom.
 • Je hebt een levende relatie met Jezus Christus en wilt dat dit zichtbaar is in je dagelijks leven. Je bent onderdeel van een christelijke / kerkelijke gemeenschap.

  Wat krijg je van ons?

  Een enorm uitdagende baan. Uiteraard een passend salaris en er zijn binnen Timon veel opleidingsmogelijkheden.

  Salariëring volgens de CAO Jeugdzorg in schaal 8 (€ 2.265,62 - € 3.364,43 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

  Wie zijn wij?

  Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

  Gedreven door overtuiging

  De motivatie en inspiratie van medewerkers van Timon is de christelijke levensovertuiging. Daarbij kan iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor hun diversiteit.

  Heb je interesse?

  Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Wim van Wijk, tel. 06-18501645.

  Solliciteer nu!
  Terug naar overzicht
  Maatschappelijk Begeleider
  Plaats: Culemborg Uren: 24-36 Sluitingsdatum: 18 mei 2018 Doelgroep/zorgvorm: Maatschappelijke begeleiding
  Deel deze vacature
  Timon Centraal Bureau
  Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
  Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
  3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22