Menu

Stageplaats Social Work student

Solliciteer nu!

Maatschappelijke Woonbegeleiding (regio Zwolle/ Kampen) biedt vanaf september 2018 t/m juni 2019 een stageplaats aan voor een Social Work student. Het aantal uur per week is in overleg te bepalen.

Over de stageplek

Je gaat stagelopen in regio Zwolle en Kampen op diverse voorzieningen voor Begeleid wonen, Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Ambulante begeleiding. Timon heeft in Zwolle twee voorzieningen: een woongroep en een huis voor dak- en thuisloze jonge moeders. In Kampen heeft Timon een omwonersgroep waar jongeren/jongvolwassenen kunnen wonen. Daarnaast werken we samen met steungezinnen, bieden we ambulante begeleiding in de wijk en in een externe locatie waar wonen tussen ouderen en jongeren wordt gecombineerd.

Er wordt toegewerkt naar zelfstandigheid op verschillende levensgebieden zoals financiën, wonen, opvoeden van het kindje/de kinderen (indien van toepassing), opleiding en werk. We ondersteunen op deze gebieden, waarbij we gericht zijn op zelfregie van de cliënt. Wanneer de cliënt stabiel is, stroomt deze door naar een eigen woning. Als begeleider blijven we betrokken en zetten de begeleiding waar nodig op maat voort zodra de cliënt zelfstandig woont. Uiteindelijk is het doel dat de cliënt volledig zelfstandig verder kan of nog tijdelijk begeleiding ontvangt vanuit het wijkteam.

Hiernaast biedt het team ambulante hulpverlening aan gezinnen en echtscheidingsbemiddeling. Het is mogelijk dat je hierin betrokken wordt, indien passend.

Wat ga je doen?

 • Je biedt kort- en langdurige hulp en procesmatige begeleiding aan jongere, jongvolwassene en/of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging.
 • Je volgt de cliënt en weet door motiverende gespreksvoering hem/haar zijn hulpvragen te verwoorden en kunt indien nodig advies geven naar aanleiding van de begeleiding. Zo stel je samen met de cliënt een begeleidingsplan op. Je stimuleert hierin de zelfregie.
 • Je onderhoudt contact met het netwerk en andere betrokken beroepsbeoefenaren om de begeleiding op elkaar af te stemmen.
 • Je weet te bemiddelen en interveniëren in crisissituaties en schakelt in- of externe deskundigen in.
 • Je rapporteert en registreert met betrekking tot (de voortgang en effecten van) de begeleiding en houdt het dossier bij conform de daartoe gestelde eisen en het bewaken van de naleving van de geldende termijnen.

Je gaat als stagiair(e) meelopen met diverse collega’s en casussen op de verschillende locaties. Indien mogelijk ga je op termijn de regie voeren in eigen casus(sen).

Wat neem je mee?

 • Je bent een derdejaars Social Work-student
 • Je weet van aanpakken en gaat zorgvuldig te werk
 • Je weet contact te leggen met een heel diverse doelgroep en omgeving
 • Je bent flexibel en kan snel schakelen tussen situaties
 • Je neemt zelf initiatief tot contact met je stagebegeleider/collega’s
 • Je kan goed samenwerken en zelfstandig werken.
 • Je bent administratief vaardig
 • Je bent in staat om outreachend, intercultureel en onregelmatig te werken.
 • Je deelt onze christelijke levensovertuiging.

Wat krijg je van ons?

 • Een uitdagende stageplek in een leuk en gedreven team.
 • Je ontvangt een stagevergoeding van €250 per maand, op basis van 32 uur per week. (conform cao jeugdzorg)

Team Zwolle is een zelf organiserend en gedreven team. We nemen initiatief om verbinding te leggen met de cliënten, onze collega’s, vrijwilligers en het netwerk. We voeren regie over onze caseload en stemmen dit zelf af met het team, de gedragswetenschapper en gebiedsmanager. Hiernaast vervullen we allemaal een rol in de overige taken van het team.

Visie op stagiaires

Stage lopen is niet alleen voor de stagiaire, maar ook voor Timon leerzaam. We hechten er waarde aan om jonge mensen met een frisse kijk op het vak, die kritisch zijn en willen leren een plek binnen onze organisatie te bieden. We zijn benieuwd naar je!

Wie zijn wij?

We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. Timon werkt van Noord Nederland tot Zeeland, maar met name in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Timon AMV verzorgt opvang van alleenstaande, minderjarige vluchtelingen met kleine woonvormen in o.a. de provincie Utrecht, Zwolle, Apeldoorn, Ede, de regio Rotterdam en de omgeving van Gouda.

Gedreven door overtuiging
De motivatie en inspiratie van medewerkers van Timon is de christelijke levensovertuiging. Daarbij kan iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor hun diversiteit.

Heb je interesse?

Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op deze pagina! Graag ontvangen wij je sollicitatie zo spoedig mogelijk. Je kunt reageren op deze vacature tot 31 maart 2018.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mirjam van Tilburg (06-29006685) of Janet Beuving (06-39115083). Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de afdeling HR, per mail hr@timon.nl of per tel 030-6940070.

Solliciteer nu!
Terug naar overzicht
Stageplaats Social Work student
Plaats: Zwolle Uren: 8-36 Sluitingsdatum: 02 april 2018
Deel deze vacature
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22