Menu

Contact met ouders

Hoe geef je ruimte aan loyaliteit en de eigen identiteit van je pleegkind? Door erkenning van de band met de ouders kun je pleegkinderen helpen zich te hechten in je gezin. De cursus geeft inzicht in de manier waarop je het contact met ouders vormgeeft, terwijl je rekening houdt met hun onmacht. Daarnaast is er aandacht voor hoe je als pleegouder goed voor jezelf zorgt.

Voor wie

Pleegouders

Aanmelden

Via pleegzorgbegeleider

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail