Menu

Eigen kinderen

Dit is een module om samen met je eigen kind te doorlopen. Je ontdekt samen hoe de positie van je kind is in jullie pleeggezin en waar je kind eventueel tegenaan loopt. Er zit informatie in over een onderzoek naar wat een plaatsing betekent voor de eigen kinderen en uitspraken van eigen kinderen hierover. Je kan samen een test doen hoe je kind de pleegzorgsituatie beleeft en je krijgt tips van eigen kinderen. Tot slot zijn er nog opdrachten en ervaringsverhalen.

Voor wie

Pleegouders

Aanmelden

Via pleegzorgbegeleider

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail