Menu

Alyssa kwam met een reden...

In de zomer van 2009 organiseert Melia met wat vrienden een picknick in een buurtspeeltuintje. Dat één van de daar rondscharrelende peuters niet veel later bij hen in huis zal wonen: daar hebben Melia en haar man Martin dan nog geen weet van. Die peuter is inmiddels een 15-jarige puber: Alyssa. Samen vertellen ze hoe het zo gelopen is.

Melia: ‘Ik had courgettes meegenomen uit de moestuin en die waren de aanleiding voor een indringend gesprek met moeder Ilona die met haar driejarige dochtertje Alyssa in de speeltuin zat. Ze vertelde dat ze ernstig ziek was en daarom veel verse groenten wilde eten. Na dat eerste gesprek kwam ze soms naar de moestuin en ze sloot zich aan bij ons buurt-eetgroepje. Haar dochter Alyssa nam ze mee.’

Op zoek

‘Ilona wist dat ze heel ziek was. Ze maakte zich zorgen om Alyssa en was veel bezig met de vraag wie er voor haar kon zorgen als zij er niet meer zou zijn. In haar eigen netwerk zag ze geen geschikte opties. Dat ze Martin en mij uiteindelijk de vraag stelde of Alyssa bij ons kon komen wonen: dat hadden we al wel een beetje voorvoeld. We hebben er niet lang over nagedacht: we hadden het gevoel dat zij met een reden op ons pad kwam. Vóór deze ontmoeting met Ilona hoopten we wel wat te betekenen voor mensen in de wijk, maar voor een (pleeg)kind zorgen hadden we nooit bedacht.’

Martin: ‘We hadden echt een klik met Alyssa. Dat maakte de beslissing zeker makkelijker. Op haar passen, haar naar school brengen als Ilona naar het ziekenhuis moest: het ging eigenlijk als vanzelf. Ze vormde ook een goede combi met onze zoon Abe van één. Die twee konden zo leuk samen spelen!’.

Aarden

Na een periode van parttime zorgen, komt Alyssa in januari 2012 definitief bij Martin en Melia wonen. Herinneringen aan die beginperiode of aan haar moeder heeft Alyssa amper: ‘Ik ken natuurlijk de foto’s en de verhalen, maar verder? Wat ik me nog wél herinner, is dat ze elke dag begon met een liedje.’ Melia: ‘Ik vind dat schrijnend om te horen. Ilona heeft in die laatste fase zo hard geprobeerd om een levende herinnering mee te geven’.

Martin: ‘Wat ík nog goed weet van die eerste maanden, is dat Alyssa het echt ingewikkeld vond dat er een vader in huis was.’ Alyssa: ‘Ja! Ik weet dat ik jou altijd ontweek.’ Martin: ‘Dat is gelukkig wel veranderd. Het is nu ok dat ik hier rondloop, haha!’.

Anders

Ruim tien jaar woont Alyssa nu bij Martin en Melia. In die tijd verandert Alyssa van een onzeker meisje in een sportieve, sociale puber. Melia: ‘Alyssa maakt op een heel makkelijke, vriendelijke manier contact en ze heeft écht een talent. Als ze sport, dan straalt ze. Dat maakt me gewoon trots!’. Dat Alyssa zo’n positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt, betekent niet dat alles vanzelf gaat.

Melia: ‘Alyssa is nu vijftien. Die leeftijdsfase brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. We hebben wat vaker conflicten. Ze kan zich nu ook veel meer terugtrekken en afsluiten. Ik vind het lastig om te zeggen wat nu wat is: is het gewoon de puberteit? Of heeft het ook te maken met haar geschiedenis?’.

Alyssa: ‘Ik kan me soms wel anders voelen: anders in wat ik fijn of juist vervelend vind. Ik ben, denk ik, wel rustiger dan de andere kinderen. Ik irriteer me sneller aan geluid; kan slecht tegen onnodig geschreeuw of gestamp.’ Martin: ‘Ik zie je soms van een afstandje naar de andere drie kijken met een blik van ‘wat ís dat voor volk!?’.

Chill

Alyssa heeft ook nog een oudere broer. Hij woont praktisch om de hoek, in de oude flat van hun moeder Ilona. Alyssa komt er graag. Alyssa: ‘Met Robert speel ik op de Playstation, ik kook met zijn vriendin, we maken uitstapjes of we hangen een beetje. Het is gewoon chill.’

Martin: ‘Ik weet nog goed hoe Robert hier de eerste keer binnenkwam lopen: een jongen met een capuchon over zijn hoofd. Hij zei niks, liep gewoon langs mij heen.’

Melia: ‘Je moet ook bedenken: hij kende ons helemaal niet zo goed! Opeens zorgden wij voor zijn zusje. Het heeft veel tijd gekost om samen iets op te bouwen, maar ik zie nu dat die investering de moeite waard is geweest. Robert is belangrijk voor Alyssa en andersom. En dat is precies waar Ilona op hoopte.’

Meer ervaringsverhalen Naar deeljethuis.nl
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail