Menu

Ruimte in je hart en huis

Bijna negen jaar geleden lazen Dineke en haar man een oproep voor gastgezinnen in het kerkelijke blad De Wachter Sions. „We gaven ons op en al snel werden een broertje en zusje via het kerkelijke netwerk bij ons geplaatst,” vertelt Dineke. „Het ging in eerste instantie om een tijdelijke plaatsing van zeven weken. Nadat de kinderen weer anderhalf jaar thuis gewoond hadden, werden we gevraagd om opnieuw voor deze kinderen te zorgen.”

Na drie maanden kwam de organisatie Timon – destijds nog SGJ – in beeld en besloten Dineke en haar man in te stemmen met een plaatsing voor onbepaalde tijd. Daarop volgden screeningsgesprekken waarbij professionals de gezinssituatie van familie Thomassen onder de loep namen. Dineke: „Je bespreekt met elkaar vragen als ‘hoe was je eigen thuissituatie vroeger?’ en ‘als je een probleem hebt met je partner, hoe los je dat dan op?’ Hetzelfde geldt voor opvoedingsvragen. Hoe ga je om als er een probleem is met je kinderen? Officieel moet je ook een cursus volgen, maar omdat wij ook al gastgezin waren en de kinderen al eerder bij ons gewoond hadden hoefde dat niet.”

Hechte vriendschap
In het begin kan pleegzorg een uitdaging zijn, vertelt Dineke. „Iedereen in het gezin moet haar of zijn plekje opnieuw vinden. Regels die voor eigen kinderen heel normaal zijn moet je opnieuw uitleggen. Sommige gewoonten moet je wat aanscherpen. Dat had ook consequenties voor onze eigen kinderen, zij moesten opnieuw in hun ritme komen.”

Dineke ziet pleegzorg als een waardevolle aanvulling in het gezin. „We mogen ervaren dat de pleegzorg op ons pad gekomen is.” Alle kinderen kunnen goed met elkaar overweg. „Onze pleegzoon heeft veel spiegeling nodig, onze dochters geven hem dat. Het is mooi om te zien dat ze van elkaar leren. Onze jongste dochter is dertien jaar en scheelt maar een half jaar met onze pleegdochter. Zij heeft met haar pleegzus een bijzondere vriendschap. ‘We zijn elkaars dagboek’, zeggen ze weleens. Dan gaan ze ’s avonds wat eerder naar boven om nog met elkaar bij te kletsen. Mooier kan het toch niet? Natuurlijk maken ze ook weleens ruzie, zoals zussen dat doen. Soms denk ik weleens dat mijn dochter zonder haar misschien wel een wat eenzamere positie gehad zou hebben in ons gezin. Er zit best wat leeftijdsverschil tussen haar en onze andere kinderen.”

Biologische ouders
Het contact tussen de familie Thomassen en de biologische ouders van de pleegkinderen is goed. Dineke is dankbaar voor de vertrouwensband die zich door de jaren heen gevormd heeft. „Eens per week gaan de kinderen naar een ouder en een keer in de drie weken blijven ze daar een weekend. Daarnaast hebben we elk kwartaal overleg met Timon en de ouders van onze pleegkinderen. Dan leggen we alles open op tafel. Soms verschillen we van mening, maar we proberen dat van elkaar te accepteren. Ik ben blij met de band die we met elkaar hebben. We ervaren dat de ouders de zorg die we aan hun kinderen geven waarderen, dat is heel fijn en maakt de situatie makkelijker. Het zit goed en dat voelen de kinderen ook. Het geeft een bepaalde rust en zorgt ervoor dat je ook samen dingen kunt organiseren, zoals bijvoorbeeld verjaardagen. Als één van de pleegkinderen jarig is, nodigen we hun eigen familie uit, opa’s, oma’s, ooms en tantes noem maar op. Toen ze nog op de lagere school zaten, kocht ik de traktaties en hun eigen moeder maakte er wat creatiefs van. Cadeautjes geven gaat ook altijd in goed overleg.”

„Tegen mensen die pleegzorg overwegen, zou ik willen zeggen: doe je gewone dingen. Je hoeft niet een ontzettend regelmatig en gestructureerd gezin te hebben, zo ben ik ook niet. Soms zeggen mensen weleens tegen mij: ‘Pleegzorg, dat zou ik niet kunnen’. Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn, maar als je ruimte hebt in je hart en ruimte in je huis, dan kom je heel ver. Een poosje geleden zette ik ‘s ochtends de fiets voor onze pleegdochter buiten. Toen zei ze tegen mij: ‘Bedankt, je bent een schat’. Dát zijn nu de momenten waar je het voor doet. Dan is het mooi om pleegzorg te kunnen en mogen bieden!”

Bron: de Gezinsgids
tekst J. HOEKMAN | beeld SAMUEL OTTE

Meer ervaringsverhalen Naar deeljethuis.nl
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail