Menu

Inspraak en rechten

Klachtrecht

Pleegouders zijn volgens de wet geen cliënten, maar vrijwillige medewerkers. Pleegouders, die bij Timon staan ingeschreven, zijn dus ook vrijwillige medewerkers. Desalniettemin worden klachten van pleegouders behandeld door de externe klachtencommissie waarbij Timon is aangesloten: Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (KJMN).

Zowel (pleeg)jongeren als (pleeg)ouders kunnen bij vragen, problemen of klachten over Pleegzorg bij Timon ook chatten met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De chatbutton is te vinden op de AKJ website.

Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie die de belangen en de rechten van cliënten in de jeugdhulp voorop zet. Het AKJ informeert en adviseert cliënten over hun rechten en plichten. Tevens biedt het AKJ ondersteuning aan cliënten bij het indienen en bespreekbaar maken van hun klachten over de hulpverlening. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen zoveel mogelijk uitkomen zodat de hulpverlening op een goede wijze door kan gaan.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail