Menu

Integrale pleegzorg+

Steeds vaker zoekt Timon ook voor kinderen en jongeren met een pittige hulpvraag een plek in een pleeggezin. We geloven dat kinderen en jongeren baat hebben bij het opgroeien in een zo gewoon mogelijke gezinssituatie. In ZorgRegio Midden-IJssel/Oost-Veluwe werkt Timon daarvoor samen met Karakter kinderen jeugdpsychiatrie. We noemen dit Integrale Pleegzorg+. In Rijnmond werkt Timon samen met de Hoop GGZ.

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Rijnmond zoeken we opvoeders die Integrale Pleegzorg+ willen bieden aan kinderen en jongeren met gedragsproblemen, psychiatrische problematiek en/of trauma’s. Vaak speelt er een ingewikkelde verhouding met de eigen ouder(s).

Zijn jullie energieke en bekwame opvoeders

 • met een ondernemend karakter
 • met een stabiele relatie / thuissituatie en een steunende omgeving
 • met ruimte in hun hoofd, hart en agenda
 • die stevig in hun schoenen staan
 • die bereid zijn om frequent contact te hebben met betrokken professionals en actief te participeren in het zorgteam rondom de jeugdige
 • die een plek kunnen bieden aan jeugdigen die wonen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe of regio Rijnmond

Ervaring als pleegouders of gezinshuisouders is een pré, maar geen vereiste. Een professionele zorgachtergrond is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. De motivatie en inspiratie van medewerkers, vrijwilligers en pleegouders bij Timon is de christelijke levensovertuiging.

Als pleegouder ontvang je

 • diverse trainingen en ondersteuning afhankelijk van de hulpvraag van het kind en pleegouders
 • begeleiding in een zorgteam met een pleegzorgbegeleider van Timon en GGZ behandelaar
 • oog en aandacht vanuit Timon voor je vitaliteit als pleegouder
 • desgewenst een netwerk van andere ervaren pleegouders om ervaringen uit te wisselen
 • bovenop de reguliere pleegzorgvergoeding een extra vergoeding van EUR 3,50 per dag
 • een jaarlijks uitje met andere pleeggezinnen van Timon uit de regio

Timon verzorgt de werving, selectie en het opleidingsprogramma van pleegouders. De GGZ behandelaar biedt de educatie over psychiatrische problematiek, hoe dat te herkennen en hoe daar als opvoeder mee om te gaan. De eigen ouders van het pleegkind worden afhankelijk van de mogelijkheden en de vraag zoveel mogelijk betrokken.

Meer weten?

Willen jullie deze vorm van pleegzorg overwegen? Kom dan naar een informatieavond in regio Rijnmond of naar een informatieavond over Integrale Pleegzorg+ van Timon en Karakter.

Aanmelden informatieavond

deeljethuis.nl
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail