Menu

Pleegouder worden

Een pleegkind brengt een eigen verleden mee. Emoties kunnen het gedrag van een kind of jongere flink beïnvloeden. Als pleegouder helpt u het kind of de jongere om alles wat er is gebeurd een plek te geven. U wordt daarbij ondersteund door de professionele hulpverleners van Timon.

Informatieavond

Op een informatieavond krijgt u meer te horen over Pleegzorg bij Timon en over de verschillende belangrijke thema's rond pleegzorg. Hieruit zal blijken hoe belangrijk een goed voorbereidingstraject voor pleegzorg is. Dit zorgt ervoor dat u weet wat het pleegouderschap vraagt en waar u - eventueel - aan begint.

Gezinsonderzoek

Na de informatieavond is de volgende stap dat u zich aanmeld als aspirant pleegouder. Er volgt een gezinsonderzoek waarin we samen met u willen zoeken naar het antwoord op de vraag: "Is pleegzorg iets voor ons, en zo ja, welke vorm van pleegzorg is het meest geschikt?"
We doen dit in een tweetal gesprekken waarvan er één gesprek bij u thuis zal plaatsvinden. Het gezinsonderzoek wordt afgesloten met de DOP (Deskundigheid en Opleiding Pleegouders) cursus die drie avonden omvat, met mogelijk een vierde avond speciaal gericht op tienerpleegzorg.

Wettelijke eisen

Om pleegouder te worden moet u aan een aantal (wettelijke) eisen voldoen:

  • Een van de aspirant pleegouders moet minimaal 21 jaar oud zijn
  • Er behoort een verklaring van geen bezwaar te worden afgegeven door de Raad voor de Kinderbescherming
  • Er moet sprake zijn van een stabiele en veilige thuissituatie
  • Voor het toekomstige pleegkind moet een aparte slaapkamer beschikbaar zijn
  • Timon toetst een (aspirant) pleeggezin op inhoudelijke vaardigheden

Pleegouder worden?

Meld u aan voor een informatieavond bij interesse om pleegouder te worden.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail