Menu

Pleegouderraad

De pleegouderraad is de formele vertegenwoordiging van de pleegouders binnen Timon. De pleegouderraad heeft als doel om het functioneren van pleegzorg te bevorderen en de positie van de pleegouders te versterken. De pleegouderraad behartigt de belangen van de pleegouders van Timon. Daarnaast probeert zij zoveel mogelijk informatie te verzamelen die voor pleegouders van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan wensen en ervaringen van pleegouders en de wet- en regelgeving.

Pleegouders kunnen ook in vertrouwen problemen bespreekbaar maken met de pleegouderraad. Zij bieden pleegouders een luisterend oor en geven advies.

De pleegouderraad is te bereiken via pleegouderraad@timon.nl

Vacature

Wilt u als pleegouder ook uw stem laten horen? Dat kan! Wij zijn hard op zoek naar nieuwe leden. Meer informatie of direct solliciteren? Bekijk onze vacature.

De pleegouderraad stelt zich voor:

IMG_2779

Coby Bac-van Dijk

Mijn motivatie om lid van de POR te zijn, heeft alles te maken met het feit dat ik ongeveer 25 jaar ervaring heb als pleegouder (met mijn gezin hebben we diverse soorten pleegzorg geboden). Tevens heb ik (samen met een andere pleegouder) ervaring met het opzetten van pleegouderochtenden/-avonden. Door deel te nemen aan de POR probeer ik de identiteit van christelijke pleegzorg, binnen Timon, te bewaken.

IMG_7119

Gerarda Bosland

Samen met Peter heb ik zes kinderen, waarvan de jongste een pleegzoon is van negen jaar. Hij woont sinds zijn tweede jaar bij ons en hoopt bij ons op te groeien. Voordat hij bij ons kwam wonen hebben we enkele crisisplaatsingen gehad.

Kerkelijk ben ik aangesloten bij de Gereformeerde Gemeente. In mijn woonplaats Woerden ben ik betrokken bij het organiseren van pleegmoederavonden. Verder werk ik als verpleegkundige in het ziekenhuis en in de thuiszorg.

Ik vind het fijn om mee te denken over pleegzorg en alle veranderingen die daarin plaatsvinden. Ook vind ik het belangrijk om als christen de belangen van christelijke pleeggezinnen te behartigen.

Hendrik van Beek, pasfoto

Hendrik van Beek

Samen met mijn vrouw hebben we een pleeggezin met vijf pleegkinderen, die we vooral een perspectiefbiedende plaatsing aanbieden, soms kortdurend. Omdat wij met twee pleegzorgorganisaties werken, kan ik via de POR ook de ideeën van de andere pleegzorgorganisatie aandragen. Daarnaast wil ik me graag inzetten binnen de POR voor een breed gedragen advies aan het management rondom pleegzorgbeleid en identiteit m.b.t. pleeggezinnen binnen Timon.

IMG_2783

Tienke Veenstra

Samen met Henk, mijn man, maken we deel uit van InnSide, Zwolle. Sinds 2007 zorgen we bij InnSide DUO pleegzorg voor een aantal jongeren. Bij ons wonen 4 jongeren in huis en begeleiden we 4 jongeren die in een huisje in onze grote tuin wonen. Ook na hun 18e jaar kunnen jongeren bij ons blijven wonen tot ze er aan toe zijn om zelfstandig hun plek in te nemen in de maatschappij. In de afgelopen 12 jaar hebben ongeveer 30 jongeren bij ons een plek gehad. Soms heel lang, 9 jaar, soms korter. We willen vanuit Gods Liefde jongeren een veilige plek bieden. Vanuit die visie wil ik graag betekenisvol aanwezig willen zijn vanuit de POR voor pleegouders en daarmee ook voor Timon.

Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben jij.

foto por

Gea van Kuijk

Samen met mijn man en onze kinderen wonen wij in Schoonhoven. Wij hebben drie biologische kinderen en één pleegdochter. Vanuit de liefde van God hebben wij ons hart en deur open mogen zetten voor kwetsbare kinderen om ze zo een veilige plek te bieden. Via stichting Timon hebben wij verschillende pleegzorgplaatsingen gehad in diverse vormen, zoals vakantie, weekend en crisis opvang. Sinds oktober 2020 ben ik lid van de pleegouderraad (POR) van Timon. Ik vind het leuk om mee te praten en dieper mee te denken over pleegzorg. Op deze manier hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail