Menu

Pleegzorg

Hebben jullie ruimte voor pleegkinderen? Sommige kinderen en jongeren missen een plek waar ze zich gezond kunnen ontwikkelen. Is er ruimte in jullie gezin en willen jullie:

  • iets betekenen voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen?
  • de dagelijkse zorg en opvoeding van een of meerdere pleegkind(eren) op je nemen?
  • aansluiten bij de geloofsopvoeding van de ouders?

Dan is Pleegzorg misschien iets voor jullie! Timon sluit nauw aan bij de normen en waarden en achterliggende (geloofs)overtuiging van het biologische gezin.

Timon biedt pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. Als terugkeer geen optie is, dan worden jongeren met langdurende pleegzorg begeleid naar zelfstandig wonen en leven. We streven ernaar dat biologische ouders hun ouderrol op afstand kunnen vormgeven, ook al ligt de opvoedingsverantwoordelijkheid bij de pleegouders.

Procedure

Nadat een kind is aangemeld, gaan we op zoek naar een passend pleeggezin. Wanneer het kind of de jongere al in een pleeggezin in het eigen netwerk (netwerkpleegzorg) verblijft, onderzoeken we of dit een goede en veilige plek is. Wanneer er een geschikt pleeggezin is gevonden, sluit het betreffende pleeggezin een contract af met Timon voor vergoeding en begeleiding. Hierna wordt de plaatsing gestart.

Pleegzorg bij Timon

Alle pleegouders van Timon leven vanuit christelijke waarden en normen. Ze tonen begrip en respect voor de waarden van het biologische gezin van het pleegkind en sluiten aan bij de geloofsopvoeding van de ouders.

Timon vangt niet alleen christelijke kinderen en jongeren op. We zijn er voor iedereen en willen kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen een veilige en warme plek bieden vanuit christelijke normen en waarden. Timon ontwikkelt daarom ook reguliere pleegzorg. Als u daar belangstelling voor heeft, dan kunt u dat aangeven bij de pleegzorgbegeleiders.

De motivatie en inspiratie van alle pleegzorgbegeleiders is de christelijke levensovertuiging.

Meer weten?

Denken jullie erover na om pleeggezin te worden? Lees dan meer over de procedure om pleegouder te worden of download de leaflet over Pleegzorg bij Timon.

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met:

Andrea van den Brink
E. pleegzorg@timon.nl
T. 030 - 694 00 70

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail