Menu

Meerzijdig Partijdig

Voordat een kind in een pleeggezin komt, is er vaak al veel gebeurd. Ouders staan misschien wantrouwend tegenover de vreemde mensen aan wie zij hun kind moeten toevertrouwen. Ook voor pleegouders kan het contact met ouders spanning opleveren. Ze zijn bang dat het kind opnieuw gekwetst wordt. Hun normen en waarden staan vaak haaks op die van ouders en de maatschappij verwacht min of meer van pleegouders dat zij ouders afkeuren. Het gedrag van ouders is misschien af te keuren, maar wijs hen niet af als ouders. Wat zij wellicht zelf niet geleerd of ontvangen hebben, kunnen ze moeilijk doorgeven aan hun kind.

Kinderen blijven altijd loyaal aan hun ouders, wat er ook gebeurd is, de mate waarin wij hun ouders respecteren, bepaald de mate waarin zij zich kunnen hechten in het pleeggezin. Het is daarom belangrijk dat wij de ouders nooit afschrijven en partijdig blijven naar het gezin van herkomst van het pleegkind.

Tijdens deze themabijeenkomst vertellen wij u graag meer over meerzijdige partijdigheid.

Voor wie

Pleegouders van Timon, Youke, en de Rading

Waar en wanneer

Donderdag 25 maart 2021 om 19.30 uur (online)

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: m.van.lemmen@rading.nl

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2021 Privacy Cookies Disclaimer Webmail