Menu

PMTO en VIB

PMTO (Parent Management Training Oregon) is een effectief bewezen interventie voor pleegouders van een kind in de leeftijd van 4-15 jaar dat gedragsproblemen vertoont. Er wordt bij PMTO nadrukkelijk voor gekozen om met de pleegouders van het kind te werken omdat we uit onderzoek weten dat kinderen het meest beïnvloed worden door de mensen die ze verzorgen en opvoeden. Bovendien zijn zij de experts van hun pleegkind en met onze kennis van PMTO kunnen we samen heel zorgvuldig kijken wat werkt bij het kind.

Wanneer pleegouders met hun pleegkind in een negatieve spiraal zitten biedt PMTO concrete handvatten om het positieve gedrag te steeds weer uit te vergroten en aan te moedigen. PMTO maakt pleegouders vaardig om zo vroeg mogelijk in gedragsketens in te grijpen waarmee voorkomen wordt dat emoties en boosheid escaleren. PMTO helpt pleegouders om zo veilig, positief en voorspelbaar mogelijk op te voeden.

Door pleegouders op deze manier krachtiger te maken, handvatten te geven en intensief te ondersteunen in de belangrijke taak die ze uitvoeren, kunnen forse problemen bij het kind flink verminderen.

Veel pleegkinderen hebben te maken met een angstig onveilige hechting. Deze onveilige hechtingsstrategie hebben zij zich eigen gemaakt veelal vanaf de geboorte en nemen zij mee binnen hun plaatsing in het pleeggezin. De strategie die de kinderen zich hebben aangeleerd, kan vragen of zorgen bij pleegouders oproepen.

VIB (Video Interactie Begeleiding) legt de focus op de interactie tussen pleegouders en pleegkinderen en brengt de hechtingssignalen van pleegkinderen in beeld. Dat kan vanuit een preventieve of een curatieve vraag. De Basic Trust methode sluit hier naadloos bij aan. Basic Trust is erop gericht om het basisvertrouwen van pleegkinderen te vergroten. Tijdens deze voorlichting gegeven worden over zowel de hechting, als ook de werkwijze van de methodes VIB en Basic Trust.

Door wie

Lisanne de Weerd
PMTO-therapeut

Meta Oostrom
PMTO-therapeut

Hedwig Rothengatter
Pleegzorgwerker

Waar en wanneer

Deventer (20.00 - 21.30 uur)
Dinsdag 8 november 2022
Regiokantoor Pactum, Hunneperkade 84

Aanmelden

Mail naar workshops@pactum.org

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail