Menu

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Pleegkinderen wonen voor korte of langere tijd in uw gezin. Een uithuis-plaatsing op zich kan een traumatische gebeurtenis genoemd worden.

Mogelijk heeft een pleegkind meerdere ingrijpende ervaringen of belastende situaties meegemaakt, voordat het in uw gezin kwam. Bijvoorbeeld doordat er spanningen of ruzies waren, er sprake was van huiselijk geweld, de opvoeders onvoldoende veiligheid konden bieden of het kind telkens een andere woonplek had. In deze training ontdekken pleegouders dat kennis ten aanzien van trauma (met een directe verbinding naar de eigen pleegkinderen) een grote bijdrage kan gaan leveren aan een positievere ontwikkeling van het pleegkind. Als u begrijpt waarom uw pleegkind zich gedraagt zoals het doet, bent u beter in staat uw pleegkind te helpen om te gaan met de gevolgen van trauma.

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 2 uur en een kennismakingsgesprek. We hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat het soms voor pleegouders moeilijk is zich vrij te maken voor acht bijeenkomsten. Daarom bieden we, naast de training van acht bijeenkomsten, ook een verkorte training aan van vier bijeenkomsten van 3 uur (wel met wat meer huiswerk).

De trainers zijn een ervaren pleegzorgbegeleider en een gedragsdeskundige, die beiden gespecialiseerd zijn op het gebied van trauma’s bij pleegkinderen.

Door wie

Lineke Visser en Robert Winkelman

Verkorte training: Cindy Albers-van Nispen en Erna Roesink

Waar en wanneer

Vrijdagochtend 16, 23, 30 september, 7, 14, 28 oktober, 4 en 11 november
van 9:30 tot 11:30 uur

Locatie: Waterdaal 2, Amersfoort


De verkorte training is op:
Woensdagochtend 7, 14, 28 september en 5 oktober 2022
van 9:30 tot 12:30 uur

Locatie: Snelliuslaan 10, Hilversum

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: pleegzorgacademie@youke.nl

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail