Menu

Vormen van pleegzorg

Er zijn vele vormen van pleegzorg, afgestemd op wat nodig is voor de kinderen/jongeren om wie het gaat. De verschillende vormen variëren van pleegzorg voor korte tot langere duur. Hoewel pleegzorg in principe tijdelijk is, kan het zijn dat een kind/jongere tot aan volwassenheid in het pleeggezin woont. Deze verschillen in pleegzorg bieden u de mogelijkheid een vorm van pleegzorg te kiezen die het beste bij u, uw situatie en uw gezin past.

Pleegzorg voor langere tijd

Als een kind/jongere niet meer thuis kan wonen, kan een pleeggezin uitkomst bieden. Een pleeggezin biedt een veilige plek voor een kind/jongere waar het kan blijven wonen voor onbepaalde tijd.

Soms is het thuis zo moeilijk of onveilig, dat een kind/jongere beter tijdelijk ergens anders kan verblijven. Een kind/jongere kan tijdelijk in een pleeggezin wonen om tot rust te komen. Ondertussen krijgen ouders hulp om de situatie in het gezin te verbeteren, zodat een kind/jongere weer terug naar huis kan. Thuis in Zicht kan ook worden ingezet om te onderzoeken of terugkeer naar huis mogelijk is na een periode van ergens anders wonen.

Specialistische Tienerpleegzorg

Specialistische Tienerpleegzorg (STiP) richt zich op pleeggezinnen waar één of meer tieners in de leeftijd vanaf 12 jaar geplaatst zijn of worden. In vergelijking met een ‘normaal’ pleeggezin, krijgen de pleegouders intensievere begeleiding door pleegzorgbegeleiders. Deze intensievere begeleiding duurt maximaal 1 jaar en is om ervoor te zorgen dat de jongere op een goede en veilige manier verder kan opgroeien in het pleeggezin.

Pleegouders krijgen daarnaast specifieke informatie en bijscholing aangeboden over het omgaan met deze leeftijdsgroep en de problematiek van de jongere.

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar oud, die te maken hebben met forse problematiek (ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek en/of sociaal-emotionele problematiek) konden de afgelopen jaren niet in een pleeggezin wonen. Een ‘gewoon’ pleeggezin was vaak niet geschikt voor deze doelgroep. Met Specialistische Tienerpleegzorg bieden we deze jongeren de mogelijkheid om in deze belangrijke fase van hun leven juist wel in een gezin te wonen.

Deelpleegzorg

Bij Deelpleegzorg wordt een kind/jongere voor een gedeelte van de week opgevangen in een pleeggezin. Dit kan zijn voor weekenden en vakanties, maar ook voor alleen doordeweeks.

Duopleegzorg

Duopleegzorg is een alternatief voor jongeren. Bij duopleegzorg wisselen de kinderen elke week van pleegouders. Lees hieronder hoe dit er in Ederveen aan toe gaat.

Bekijk hieronder het item van duopleegzorg in EénVandaag (vanaf 19 min. 55)

Spoed- en overbruggingsopvang

Soms kan een thuissituatie zo ernstig verstoord raken dat een kind/jongere per direct uit huis moet. Pleegouders vangen een kind/jongere dan een beperkt aantal weken op.

Als het niet lukt om tijdens de spoedopvang een goed beeld te krijgen van de thuissituatie en de best passende oplossing voor een kind/jongere, kunnen we Overbruggingsopvang inzetten. Dit kan voor een periode van maximaal een half jaar.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail