Menu

Vragen en antwoorden van de pleegoudertest

 • 3. Gezinssamenstelling
  • Pleegouders zijn op dit moment hard nodig. Pleegouders zijn divers en hebben verschillende leefsituaties. Met of zonder kinderen, getrouwd of single; samen kijken we welke vorm van pleegzorg het beste bij je past. Wat telt is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. De hele week of alleen in het weekend, dat kan ook.

 • 4. Welke uitspraak is voor jou het meest van toepassing?
  • A Ik wil graag mijn thuis delen.
   B De christelijke identiteit van pleegzorg bij Timon spreekt mij aan.
   C Een pleegkind past bij het beeld dat ik van een gezin heb.
   D In het begin moet je wat tijd steken in het pleegouderschap. Daarna is het heel gewoon.

   Het delen van je thuis. Dat is wat pleegzorg is. Heb jij ruimte in je hart en huis? Alle pleegouders van Timon leven vanuit christelijke waarden en normen. Ze tonen begrip en respect voor de waarden van het biologische gezin van het pleegkind en sluiten aan bij de opvoeding van de ouders. De motivatie en inspiratie van alle pleegzorgbegeleiders is de christelijke levensovertuiging.

 • 5. Jan en Petra werken allebei en zijn daarom niet altijd thuis. Kunnen zij pleegouder worden?
  • Of het mogelijk is werk en pleegzorg te combineren hangt af van de vorm van pleegzorg waarvoor je kiest. Bij weekend- en vakantieopvang is het meestal geen probleem dat beide pleegouders werken. Bij schoolgaande kinderen is het mogelijk te werken tijdens schooltijden. In sommige gevallen is bij een langdurende plaatsing kinderopvang beperkt mogelijk.

 • 7. Stel, je pleegzoon van 12 jaar heeft gedragsproblemen. De begeleider van pleegzorg vraagt je welke regels je stelt en wil daar met je over praten. Wat is jouw reactie?
  • A Dat lijkt me goed. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat het goed blijft gaan met het pleegkind.
   B Welke regels wij stellen is onze zaak, daar heeft pleegzorg niets mee te maken.

   Een pleegkind brengt een eigen verleden mee. Emoties kunnen het gedrag van een kind of jongere flink beïnvloeden. Als pleegouder help je het kind of de jongere om alles wat er is gebeurd een plek te geven. Je wordt daarbij ondersteund door de professionele hulpverleners van Timon.

   Als je een pleegkind in je gezin krijgt, ontvang je begeleiding bij de opvoeding. Er wordt van je verwacht dat je bereid bent tot gesprekken over de opvoeding en je opvattingen daarover. De pleegzorgorganisatie is eindverantwoordelijk voor de plaatsing.

 • 8. Welke stelling past het meest bij jou?
   • Het is fijn als een kind dankbaar is, omdat hij of zij een plek heeft gevonden.
   • Pleegzorg is iets voor een ander doen, zonder dat je daar meteen iets voor terugkrijgt.

   Dankbaar zijn pleegkinderen meestal niet – evenmin als eigen kinderen, als je die hebt. Maar het kan heel veel voldoening geven als je ziet dat een kind zich gaat ontwikkelen.

 • 9. Pleegouders die van aanpakken weten met pubers kunnen voor tienerpleegzorg kiezen. Wat is denk je belangrijk bij tienerpleegzorg?
  • A Voor tienerpleegzorg is het helpend als je zelf ervaring hebt gehad met pubers.
   B Een puber opvoeden brengt uitdagingen met zich mee, je moet tegen een stootje kunnen.
   C Ook jonge mensen kunnen tienerpleegouder worden, omdat zij dichtbij de tieners staan.
   D Het is belangrijk om een coachende rol op je te nemen als je tienerpleegouder bent.
   E Al het bovenstaande is juist.

   Alle antwoorden zijn mogelijk. Tienerpleegzorg richt zich op pleeggezinnen waar één of meer tieners in de leeftijd vanaf 12 jaar geplaatst worden. In vergelijking met een ‘normaal’ pleeggezin, krijgen de pleegouders meer intensieve begeleiding van pleegzorgbegeleiders. Meer lezen over tienerpleegzorg of andere vormen van pleegzorg? Bekijk deze pagina.

 • 10. Welke vormen van pleegzorg spreken jou het meest aan?
   • Weekend pleegzorg
   • Crisispleegzorg
   • Tienerpleegzorg
   • Kortdurend of langdurende pleegzorg
   • Ik weet het nog niet

   Pleegzorg bestaat uit verschillende vormen. Het is mogelijk dat een pleegkind meerdere jaren in je gezin blijft, maar evengoed kan het bijvoorbeeld dat je er voor kiest een kind enkel in het weekend op te vangen of voor een veel kortere periode. Samen met de pleegzorgbegeleider zoek je naar wat voor jou als pleegouder de beste formule is.

 • 11. Wat zouden voor jou redenen kunnen zijn om niet met pleegzorg te beginnen?
  • A Ik weet niet of mijn kinderen het zullen accepteren.

   Pleegzorg is een keuze die veel impact heeft op je gezin. Het is daarom heel belangrijk dat alle gezinsleden achter deze keuze staan. Ga samen het gesprek aan en ontdek of er een vorm is die bij jouw gezin past.

   B Financieel hebben we het niet heel breed, ik weet niet hoeveel de pleegzorgvergoeding is.

   Als pleegouder ontvang je een vergoeding van de overheid: de pleegvergoeding. Dit is een vast bedrag per dag dat bedoeld is voor kosten die je maakt voor een pleegkind. Denk hierbij aan kosten voor eten en drinken, kleding, verzorging, sport, zakgeld, vakantie en kleine schoolspullen. Benieuwd naar het maximale bedrag per kind en wil je meer informatie over pleegzorgvergoeding? Kijk dan op https://pleegzorg.nl/pleegouders/financiele-regelingen/

   C Ik heb al een aardig vol leven en vraag me af hoe ik hier tijd voor vrij moet maken.

   Pleegzorg kost tijd. Als je voor pleegzorg kiest is het belangrijk om samen met je pleegzorgbeleider op zoek te gaan naar een goede balans.

   D Ik heb geen extra kamer en weet dat dit een vereiste is.

   Het is fijn als een pleegkind een eigen plekje heeft, waar hij of zij zich terug kan trekken. Het is belangrijk dat het een ruimte is die afgeschermd is. Het hoeft niet altijd een aparte kamer te zijn; het kan ook een gedeelte van een kamer zijn die is afgeschermd met bijvoorbeeld een gordijn. Vooral in de stedelijke omgeving begrijpen we dat het niet altijd mogelijk is om een extra kamer te realiseren. Graag kijken we met jullie mee, in wat de mogelijkheden zijn in jullie huis en gezin.

   Meer lezen over de wettelijke eisen voor pleegouders? Ga naar https://www.timon.nl/pleegouders/pleegouder-worden/

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail