Menu

Consultatie, advies en aanmelden

Timon is een bevlogen organisatie. Onze professionals zijn betrokken en bekwaam. We werken nauw samen met lokale teams, de GGZ, jeugdLVB, reclassering, verslavingszorg, leerplicht en samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. We bieden consultatie en advies voor ketenpartners. Onze specialistische zorgvormen zijn aanvullend op de lokale zorg.

Voor wie?

Timon is er voor tieners, (jong)volwassenen en gezinnen die worstelen met forse problematiek zoals:
• Complexe opvoedvragen
• Afglijden naar straatgedrag
• Onttrekken aan gezag
• (Beginnende) verslaving en/of criminaliteit
• Schooluitval en langdurig thuiszitten
• Psychische / psychiatrische problematiek bij ouders of de jongere
• Jong ouderschap (tienermoeders)
• Relatieproblemen die uitlopen op (v)echtscheiding
• Onveiligheid in het gezin door misbruik of mishandeling
• Financiële problemen

Aanmelden, advies en consultatie

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij Timon Toegang, telefonisch via 0800 - 9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail