Menu

Specialistisch ambulant

Als de veiligheid van het kind of de jongere het toelaat, wordt samen met het gezin naar oplossingen gezocht. Zij kunnen rekenen op hulp in de thuissituatie. In samenspraak met het gezin worden daar belangrijke personen uit de directe omgeving bij betrokken zoals familieleden, buren, vrienden of een mentor van school.

Timon sluit aan op de eerstelijns zorg in de wijk en op school en participeert in multidisciplinair overleg met bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin of (school)maatschappelijk werk. We bieden expertise op het gebied van consultatie, screening, advies en diagnostiek.

Hulp thuis en op school

Timon biedt tweedelijns zorg in aanvulling op de lokale zorg. Onze specialistische hulp kan ambulant worden ingezet thuis of op school. Daarnaast bieden we groepstherapie voor ouders en kinderen, onder meer als er sprake is van een vechtscheiding. Timon kan op maat trainingen verzorgen voor professionals.

Voor meer informatie en aanmelden, bel 0800-9008 (gratis).

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail