Menu
Terug naar de overzichtspagina

Op zíjn manier

Hij had al zoveel plekken gezien in jeugdzorgland, op allerlei groepen gewoond en overal werd hij er 'uitgetrapt'. Voordat hij bij ons kwam had hij ‘gesloten’ gezeten, zoals dat heet. Een probleemjongere heet je dan in onze maatschappij. Het is ook echt geen makkelijk verhaal, het verhaal van Joost*.

Joost (15), zo noem ik hem maar, had allerlei gedragsproblemen. En met die rugzak vol kwam hij bij ons in Het PerspectiefHuis in Vlaardingen. Een huis voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Samen met hen werken we aan verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, zodat ze weer perspectief krijgen. Mooie, passende naam, Het PerspectiefHuis.
Maar soms zijn de problemen uiteindelijk ook te heftig voor ons. Joost kon niet blijven. Maar er was ook niemand anders die hem wilde opnemen. Hij ging ons zo aan ons hart. Zo’n leuke en lieve jongen, alleen kon hij zichzelf niet helpen.

We wilden een weg vinden, samen met hem. Daarom zijn we opnieuw gaan kijken en hebben we met Joost overlegd wat hem écht zou helpen. Hij gaf aan moeite te hebben om in een groep te functioneren. Zou het een oplossing bieden wanneer hij direct naar onze meest zelfstandige fase van het PerspectiefHuis zou gaan, fase 3? Van fase 1 in één keer naar fase 3. Normaal gesproken echt totaal onlogisch vanwege zijn gedrag en leeftijd. Maar soms moet je een sprong in het diepe wagen.

Het pakte echt fantastisch uit. Joost kreeg zelfstandigheid buiten de groep en kon nu echt aan zichzelf werken. Zijn situatie heeft er zelfs voor gezorgd dat we de jongeren van Het PerspectiefHuis nog meer betrekken bij de gesprekken. We willen niet meer óver jongeren praten, maar mét jongeren, zodat ze zelf de regie pakken. Dat was wat Joost ook graag wilde. In plaats van hem opnieuw in zijn vrijheid te beperken, hebben wij hem juist de vrijheid gegeven die hij nodig had. Ruimte en vrijheid om aan zijn toekomst te werken, op zíjn manier.

Jan Rico, hulpverlener bij Timon

*Joost is niet de werkelijke naam van deze jongen

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail