Deze website maakt gebruik van cookies, daarmee voorzien we onze bezoekers van gebruiksgemak op onze website. Door te klikken op de knop akkoord, stemt u in met het gebruik van cookies. Meer weten over de verschillende cookies? Zie onze cookieverklaring. Akkoord
Menu

Aangepaste werkwijze

Ook in deze tijden van corona zal Timon de hoogst mogelijke kwaliteit van hulp bieden en zullen we er zijn voor kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties. Juist nu, maar wel op een manier waarop we de richtlijnen volgen en onze medewerkers en cliënten waar mogelijk beschermen. Dit vraagt aandacht en creativiteit van alle betrokkenen.

Timon heeft protocollen en scenario’s beschreven bij (vermoeden van) coronabesmetting bij kinderen, jongeren, gezinnen of personeel en volgt RIVM en GGD richtlijnen. Verder is er een aantal maatregelen waar wij ons als zorginstelling aan houden:

Maatregelen

 • Ouders/verzorgers en kinderen/jongeren bij ambulante hulp en pleegzorg I Waar de veiligheid van de jongere en/of het gezin dit toelaat, verleent Timon zoveel als mogelijk hulp op afstand: telefonisch, dan wel via beeldbellen. In het eerste contact wordt expliciet gevraagd of je toestemming verleent voor deze hulp op afstand. Face-to-face contact is ook mogelijk, als geen van de betrokkenen klachten heeft. E.e.a. wordt gewogen met de betrokken hulpverlener.

  Met pleegouders is regelmatig contact, we informeren hen actief over de gevolgen van de actuele maatregelen bij corona voor hun gezin.

  Met jongeren van 17 jaar en ouder worden concrete afspraken gemaakt over hoe ze zelf een zinvolle dag-invulling regelen. Per jongere wordt ingeschat of het nodig is om voor extra ondersteuning langs te gaan bij de jongere.

  Als er een huisbezoek plaatsvindt en een ouder/verzorger of zijn/haar kind, dan wel de jongere, heeft verkoudheidsklachten en/of koorts, dan vragen we nadrukkelijk om de begeleider van Timon direct te informeren. Uiteraard zullen Timon medewerkers dat ook doen.

 • Ouders/verzorgers en kinderen/jongeren bij Ambulante Spoedhulp I De hulpverleners vanAmbulante Spoedhulp gaan langs bij de gezinnen die zij hulp bieden.
 • Ouders/verzorgers en kinderen/jongeren bij 24-uurszorg, dan wel bij woonlocaties I Onze locaties blijven gewoon open, hulp vindt doorgang als gebruikelijk. Zolang de jongeren niet naar school gaan, zal Timon extra medewerkers inzetten en jongeren begeleiden bij een zinvolle dag-invulling. Op locaties waar jongeren wonen, wordt alleen nog in kleine groepen van minder dan 10 personen gezamenlijk gegeten. Bezoek wordt beperkt en bezoekers wordt gevraagd naar hun gezondheid.

 • Medewerkers I Onze medewerkers vallen onder zorgpersoneel. Daarom geldt dat als een medewerker verkoudheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten) heeft mét koorts deze medewerker thuis blijft en onmiddellijk telefonisch contact opneemt met het centrale meldpunt dat hiervoor is ingericht.

 • Kantoormedewerkers I Medewerkers van de Bedrijfsondersteunende diensten werken zoveel mogelijk thuis, teamoverleg gebeurt zoveel als mogelijk via telefoon of beeldbellen.

 • Groepstrainingen en bijeenkomsten I Voor trainingen en bijeenkomsten voor grote groepen wordt naar alternatieven met 1-op-1-begeleiding gezocht of ze worden afgezegd/verplaatst. De informatieavonden voor pleegzorg vinden plaats in vorm van een webinar. Klik hier voor de data.

  - Kinderen uit de Knel
  : Deze therapie verplaatsen we, vanwege de aard van deze training in groepsverband. Per situatie zal de gedragswetenschapper beoordelen welk alternatief kan worden ingezet om begeleiding te continueren. Uitgangspunt is dat de hulpverlening individueel wordt voortgezet totdat er weer groepsbijeenkomsten mogelijk zijn.
  - Verbindend Gezag: De oudergroepen worden omgezet in individuele begeleiding totdat er weer groepsbijeenkomsten mogelijk zijn.
  - Ouderschap Na Scheiding: Per situatie beslist de gedragswetenschapper of, en zo ja, welk alternatief kan worden ingezet om begeleiding te continueren. Uitgangspunt is dat de hulpverlening wordt voortgezet.

 • Schoonmaak en hygiëne I We hebben op al onze locaties voorzorgsmaatregelen genomen op gebied van schoonmaak en hygiëne. Daarnaast letten we extra goed op persoonlijke hygiëneregels: we wassen onze handen regelmatig, gebruiken papieren handdoeken, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, we schudden geen handen, gebruiken papieren zakdoekjes en zijn zorgvuldig in de omgang met andere personen (afstand, contact beperken). We vragen iedereen hier ook op te letten.

Informatie voor gemeenten en opdrachtgevers
Timon neemt haar zorgplicht uiterst serieus en de zorg aan onze cliënten wordt waar enigszins mogelijk gecontinueerd. Wel nemen wij bovengenoemde maatregelen om besmettingsgevaar te minimaliseren. Waar nodig breiden wij de dienstverlening uit om jongeren die niet meer naar school kunnen te begeleiden naar een zinvolle dagbesteding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Timon.

Timon volgt nauwlettend de ontwikkelingen rond het coronavirus. Er is een apart team geformeerd dat protocollen heeft opgesteld, maatregelen neemt en hierover communiceert. Wij handelen op basis van de informatie van RIVM en GGD. Wij hopen op deze manier het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken.

Zijn er nog vragen? Stel deze aan jullie gebruikelijke contactpersoon bij Timon.

Timon tijdens corona
Direct zorg nodig?
bel gratis 0800 - 9008 Mail ons
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2020 Privacy Cookies Disclaimer Webmail