Menu

Noord-Veluwe

Bent u op zoek naar bekwame, betrokken en snel inzetbare hulp voor kinderen, jongeren of gezinnen? Timon biedt al ruim 35 jaar een doorlopende zorglijn van specialistische jeugdhulp en begeleiding op basis van de Wmo/MO. Dit doen we in deze regio in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

Maatwerk trajecten voor jongeren en hun gezin

De regionale instroomcoördinator bespreekt met u wat het best passende traject is, aansluitend bij de vraag van jongeren en/of ouders en gezinnen. Onze hulp is zo thuis als mogelijk. Met intensief ambulant waar het kan, pleegzorg waar nodig of als thuis wonen en pleegzorg echt niet lukt met kleinschalige woonvormen met in- of omwonende vrijwilligers die fungeren als goede buur. We werken toe naar volledige zelfredzaamheid onder meer met de volgende hulpsoorten en bewezen effectieve interventies:

  • Signs of Safety (SoS)
  • Multi Dimensionele Familietherapie (MDFT): intensieve gezinsbehandeling voor ouders en jongeren waarbij sprake is van meervoudige problematiek. Met het systeem wordt gewerkt aan herstel van communicatie in het gezin om zo blijvende verandering teweeg te brengen.
  • Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG): intensieve pedagogische thuishulp voor gezinnen. Gericht op complexe hulpvragen rondom ontwikkeling, opvoeden en veiligheid in het gezin
  • Pleegzorg: voor kinderen/jongeren van 0-21 jaar.
  • Verbindend Gezag (VG): intensieve groepsgerichte aanpak voor ouders en kinderen met agressief, risicovol of extreem teruggetrokken gedrag.

Advies en aanmelding/contact

Wij denken graag met u mee! Bent u verwijzer en wilt u een concrete casus bespreken of gelijk een jongere of gezin aanmelden?

Met ingang van 1 april 2022 werkt Timon op de Noord-Veluwe samen met Profila Zorg, Eleos en Lelie Zorggroep. Zo wordt vanuit specialistische kennis en ervaring passende jeugdhulp geboden. Oplossingsgericht en systemisch denken, waarbij zoveel mogelijk in de omgeving van de jongere gewerkt wordt, staan centraal in deze samenwerking. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de inzet van de hulp met elkaar afgestemd via de ‘integrale zorgtafel’ van Timon, Profila Zorg, Eleos en Lelie Zorggroep, zodat kennis en ervaring op elkaar wordt afgestemd. Naast deze gezamenlijke inzet is ook specifieke hulp van één van de organisaties mogelijk. Bij Timon kunt u terecht voor de hulp zoals u hierboven beschreven ziet in het hulpaanbod. Voor vragen voor Timon kunt terecht bij u instroomcoördinator Dirk van Daalen via d.van.daalen@timon.nl of 06-39115662.

Profila Zorg, Eleos en Lelie Zorggroep bieden hulp die aanvullend is op het aanbod van Timon.
Tegelijkertijd kan er sprake zijn van overlap in het hulpaanbod. In overleg met de verwijzer kan besloten worden hulpvragen bij Profila, Eleos of Lelie Zorggroep onder te brengen. Dit kan een verkorte wachttijd betekenen.

Soort hulp
Organisatie
Contactpersoon
Gezinshuis (intensiteit 1,2 &3)
Profila Zorggroep
www.profilazorg.nl
Laura van Munster
zorgbemiddeling@profilazorggroep.nl
06 3957 0612
Opvoedhulp,
Individuele begeleiding en Individuele begeleiding specialistisch
Profila Zorggroep
www.profilazorg.nl
Laura van Munster
zorgbemiddeling@profilazorggroep.nl
06 3957 0612


Soort hulp
Organisatie
Contactpersoon
Individuele behandeling GGZ
Eleos
www.eleos.nl

Mariëlle de Keijzer
toegang.midden@eleos.nl
Individuele behandeling specialistische GGZ
Eleos
www.eleos.nl

Mariëlle de Keijzer
toegang.midden@eleos.nl
Medicatie begeleiding
Eleos
www.eleos.nl

Mariëlle de Keijzer
toegang.midden@eleos.nl


Soort hulp
Organisatie
Contactpersoon
Opvoedhulp,
Individuele begeleiding en individuele begeleiding specialistisch
Agathos/Leliezorggroep
www.leliezorggroep.nl
Ingrid Kruik
I.Kruik@leliezorggroep.nl
06 13771303


Eén Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp
Vanaf 1 april wordt in Gelderland voor jeugdhulp gewerkt met één Gelders aanmeldformulier wat aanmelding eenvoudiger maakt. Deze vindt u onderaan deze alinea. Voor meer informatie over deze nieuwe werkwijze verwijzen wij u naar de site van de Gelderse verbeteragenda Jeugdbescherming: www.gvjb.nl
Het aanmeldformulier kunt u mailen naar: instroomnoordoost@timon.nl
Na ontvangst zal de instroomcoördinator van Timon contact opnemen.

Over Timon

Timon is een bevlogen zorgorganisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. We richten ons al meer dan 35 jaar op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23+ jaar en hun gezin. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers (netwerk) verweven in onze zorgvisie. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Wil je meewerken aan onze hulpverlening in deze regio? Bekijk dan onze vacatures.

Algemene Toegang Timon
Jongeren, ouders en verwijzers kunnen voor algemene vragen en informatie over wachttijden terecht bij Timon Toegang. Via die route is het voor verwijzers ook mogelijk om een belafspraak in te plannen met de regionale instroomcoördinator. 
Timon Toegang: toegang@timon.nl of 0800-9008.

Direct zorg nodig?
bel 06-39115662 Mail ons
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail