Menu

Rivierenland

Bent u op zoek naar bekwame, betrokken en snel inzetbare hulp voor kinderen, jongeren of gezinnen? Timon biedt al ruim 35 jaar een doorlopende zorglijn van specialistische jeugdhulp en begeleiding op basis van de Wmo/MO.

Advies en aanmelding/contact

Wij denken graag met u mee! Bent u verwijzer en wilt u een concrete casus bespreken of gelijk een jongere of gezin aanmelden, dan kunt u rechtstreeks schakelen met uw regionale instroomcoördinator: Bernadet Metzger, via ICmidden@timon.nl of 06-39002528.

Jongeren, ouders en verwijzers kunnen voor algemene vragen en informatie over wachttijden terecht bij Timon Toegang. Via die route is het voor verwijzers ook mogelijk om een belafspraak in te plannen met de regionale instroomcoördinator. Timon Toegang: toegang@timon.nl of 0800-9008.

Eén Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp

Vanaf 1 april wordt in Gelderland voor jeugdhulp gewerkt met één Gelders aanmeldformulier wat aanmelding eenvoudiger maakt. Deze vindt u onderaan deze alinea. Voor meer informatie over deze nieuwe werkwijze verwijzen wij u naar de site van de Gelderse verbeteragenda Jeugdbescherming: www.gvjb.nl
Het aanmeldformulier kunt u mailen naar:toegang@timon.nl
Na ontvangst zal de instroomcoördinator van Timon contact opnemen.

Maatwerk trajecten voor jongeren en hun gezin

De regionale instroomcoördinator bespreekt met u wat het best passende traject is, aansluitend bij de vraag van jongeren en/of ouders en gezinnen. Onze hulp is zo thuis als mogelijk. Met intensief ambulant waar het kan, pleegzorg waar nodig of als thuis wonen en pleegzorg echt niet lukt met kleinschalige woonvormen met in- of omwonende vrijwilligers die fungeren als goede buur. We werken toe naar volledige zelfredzaamheid onder meer met de volgende hulpsoorten en bewezen effectieve interventies:

 • Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG): intensieve pedagogische thuishulp voor gezinnen. Gericht op complexe hulpvragen rondom ontwikkeling, opvoeden en veiligheid in het gezin.
 • Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT): intensieve gezinsbehandeling voor ouders en jongeren waarbij sprake is van meervoudige problematiek. Met het systeem wordt gewerkt aan herstel van communicatie in het gezin om zo blijvende verandering teweeg te brengen.
 • Verbindend Gezag (VG): een behandelmethode die ouders de mogelijkheid biedt op een krachtige en liefdevolle manier te reageren op risicovol, grensoverschrijdend en zelfbepalend gedrag van hun kind.
 • Ouderschap Na Scheiding (ONS): ouderschapsbemiddeling die zich richt op het verbeteren van de communicatie tussen ouders ten behoeve van de zorg voor de kinderen. De kinderen kunnen een onbelast contact hebben met beide ouders.
 • Pleegzorg: voor kinderen/jongeren van 0-21 jaar.
 • Ambulante woonbegeleiding en begeleid wonen aan jongvolwassenen op basis van een Jeugdhulp of WMO indicatie.

Onderwijs en Zorg

 • Onderwijs Zorg Centrum Odijk: voor jongens en meiden van 12 - 21 jaar met meervoudige problemen vaak resulterend in langdurig thuiszitten. Op het OZC volgt de jongere een aangepast programma, daarnaast is er ook gezinsbehandeling mogelijk. Het doel is dat jongeren weer uitstromen naar een passende onderwijs plek binnen regulier of speciaal onderwijs.

Crisis

 • Ambulante Spoedhulp (ASH): de crisishulpverlener start zo snel mogelijk om samen met het gezin de crisissituatie te stabiliseren door middel van veiligheidsafspraken en inzet van het netwerk. Er word binnen een maand advies gegeven voor eventuele vervolghulp.
 • Crisisopvang: voor jongeren die na een crisis (even) niet meer thuis kunnen wonen. Zij kunnen (kortdurend) verblijven op onze locatie in Zeist. Er kan ook crisishulp thuis worden geboden.

Kleinschalig wonen met behandeling en/of begeleiding

 • Ambulante begeleiding: jongvolwassenen vanaf 18 jaar of jonge moeders/vaders krijgen begeleiding in hun eigen thuissituatie. Ze beschikken nog niet over voldoende vaardigheden op diverse levensdomeinen, om zich zelfstandig te handhaven in de maatschappij. Veelal is sprake van meervoudige problematiek, Daarnaast is vaak ook sprake van gezinsproblematiek in het gezin van herkomst.
 • Kleinschalig wonen met begeleiding: jongvolwassenen van 18 tot 23 (23+) jaar De woongroepen bieden een beschermde omgeving met een netwerk van vrijwilligers. De begeleiding is competentiegericht, contextueel en community based. Na de aanmelding voor begeleid wonen zal in principe een ambulant hulpverleningstraject volgen om de hulpvragen te verhelderen en (eventueel) ter voorbereiding van een woontraject. We hebben voorzieningen in Culemborg (meiden) en Houten.
 • Kleinschalig wonen met begeleiding voor jonge moeders: de jonge moeders hebben veelal geen perspectief op een woonruimte waar ze zelfstandig kunnen wonen en ze beschikken nog niet over voldoende vaardigheden op diverse levensdomeinen om zich zelfstandig te handhaven in de maatschappij. De begeleiding richt zich bovendien op de ouder-kindrelatie en hechting. Na de aanmelding voor begeleid wonen zal in principe een ambulant hulpverleningstraject volgen om de hulpvragen te verhelderen en (eventueel) ter voorbereiding van een woontraject. We hebben voorzieningen in Culemborg en Houten.

Over Timon

Timon is een bevlogen zorgorganisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. We richten ons al meer dan 35 jaar op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23+ jaar en hun gezin. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers (netwerk) verweven in onze zorgvisie. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Wil je meewerken aan onze hulpverlening in deze regio? Bekijk dan onze vacatures.

Wachttijden

Zorgvorm
Wachttijd
Financiering
Pleegzorg
4 tot 6 weken
Jeugdhulp
MDFT6 tot 8 weken Jeugdhulp
Ouderschap Na Scheiding (ONS)
4 tot 6 maanden
Jeugdhulp
Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG)
8 tot 12 weken
Jeugdhulp
Verbindend Gezag
November 2022
Jeugdhulp
WoonStart
Ambulante woonbegeleiding: 4 tot 6 maanden
Begeleid wonen: 4 tot 6 maanden
Jeugdhulp
WMO
Perspectiefhuizen Nieuwegein, Woerden en Zeist
Fase 1: 1 tot 2 maanden
Fase 2: 4 tot 6 weken
Jeugdhulp
Behandeling en verblijf tienermoeders en meiden
Tienermoeders: 2 tot 4 weken
Meiden: 2 tot 4 weken
Jeugdhulp/WMO
Zelfstandigheidstraining
4 tot 6 weken
Jeugdhulp
Behandeling en verblijf jonge gezinnen
Wonen en begeleiding: 6 tot 8 maanden
Ambulante woonbegeleiding: 6 tot 8 maanden
WMO
Algemene vraag? Belafspraak plannen met uw regiocoördinator?
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail