Menu

Zuid-Holland-Zuid

Bent u op zoek naar bekwame, betrokken en snel inzetbare hulp voor kinderen, jongeren of gezinnen?
Timon biedt al ruim 35 jaar een doorlopende zorglijn van specialistische jeugdhulp en begeleiding op basis van de Wmo/MO.

Advies en aanmelding/contact

Wij denken graag met u mee! Bent u verwijzer en wilt u een concrete casus bespreken of gelijk een jongere of gezin aanmelden, dan kunt u rechtstreeks schakelen met uw regionale instroomcoördinator: Jette Hartog, via aanmeldingzuid@timon.nl of 06-15122290. Regio Zuid-Holland-Zuid bestaat uit: Hoeksche Waard, Dordrecht, Molenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam. Voor zaken uit Rotterdam kunt u onze collega's van jeugdhulp of wmo Rijnmond benaderen.

Jongeren, ouders en verwijzers kunnen voor algemene vragen en informatie over wachttijden terecht bij Timon Toegang. Via die route is het voor verwijzers ook mogelijk om een belafspraak in te plannen met de regionale instroomcoördinator. Timon Toegang: toegang@timon.nl of 0800-9008.

Maatwerk trajecten voor jongeren en hun gezin

De regionale instroomcoördinator bespreekt met u wat het best passende traject is, aansluitend bij de vraag van jongeren en/of ouders en gezinnen. Onze hulp is zo thuis als mogelijk. Met intensief ambulant waar het kan, pleegzorg waar nodig of als thuis wonen en pleegzorg echt niet lukt met kleinschalige woonvormen met in- of omwonende vrijwilligers die fungeren als goede buur. We werken toe naar volledige zelfredzaamheid onder meer met de volgende hulpsoorten en bewezen effectieve interventies:

  • Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG): intensieve pedagogische thuishulp voor gezinnen. Gericht op complexe hulpvragen rondom ontwikkeling, opvoeden en veiligheid in het gezin.
  • Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT): intensieve gezinsbehandeling voor ouders en jongeren waarbij sprake is van meervoudige problematiek. Met het systeem wordt gewerkt aan herstel van communicatie in het gezin om zo blijvende verandering teweeg te brengen.
  • Verbindend Gezag (VG): een behandelmethode die ouders de mogelijkheid biedt op een krachtige en liefdevolle manier te reageren op risicovol, grensoverschrijdend en zelfbepalend gedrag van hun kind.
  • Ouderschap Na Scheiding (ONS): ouderschapsbemiddeling die zich richt op het verbeteren van de communicatie tussen ouders ten behoeve van de zorg voor de kinderen. De kinderen kunnen een onbelast contact hebben met beide ouders.
  • Pleegzorg: voor kinderen/jongeren van 0-21 jaar.
  • Beschermd wonen: Dit betreft een tijdelijke voorziening voor jongeren vanaf 18 jaar met psychische of psychosociale problemen, die nog niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven of zelfstandig te kunnen wonen. Zij ontvangen intensieve individuele ondersteuning op sociaal en maatschappelijk gebied in een geclusterde woonsetting. Vrijwilligers vormen een netwerk van goede buren. De focus ligt op herstel van het 'gewone' leven en het groeien naar zelfstandigheid.
  • Maatschappelijke opvang: Dit betreft een tijdelijke voorziening voor jongeren vanaf 18 jaar. Timon biedt jongeren individuele ondersteuning in een geclusterde woonsetting waarbij sprake is van (dreigend) dak- en thuisloosheid. Jongeren ontvangen intensieve ondersteuning op sociaal en maatschappelijk gebied. Vrijwilligers vormen een netwerk van goede buren. De focus ligt op herstel van het 'gewone' leven en het groeien naar zelfstandigheid. Jongeren worden begeleid totdat zij zelfstandig verder kunnen.
  • Woonstart: bedoeld voor jongeren van 17 jaar en ouder die nog niet beschikken over voldoende vaardigheden op diverse levensdomeinen om zich zelfstandig te handhaven. Zij ontvangen onvoldoende steun vanuit gezin of sociaal netwerk. Timon biedt deze jongeren ambulante begeleiding. De focus ligt op de regie terug bij de jongere over zijn/haar eigen leven zodat jongeren zelfredzaam worden en zelfstandig verder kunnen. Huisvesting vanuit Timon kan hier een onderdeel van zijn.

Wachttijden

Team
Wachttijd
Bijzonderheden
Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG)4 weken Jeugdhulp
MDFT2-6 weken Jeugdhulp
Verbindend GezagDeze groep start bij voldoende aanmeldingen. Eventueel wordt individueel maatwerk geboden. Jeugdhulp
Ouderschap na scheiding6-10 weken Jeugdhulp
Pleegzorg2 weken, afhankelijk van matching Jeugdhulp
WoonStart Drechtsteden
- Ambulante woonbegeleiding ong. 10 weken
- Huisvesting ong. 6-9 maanden
Jeugdhulp
WMO Drechtsteden
Beschermd wonen
Onbekend, centrale wachtlijstbeheer door de SDD
BW
Maatschappelijke opvangOnbekend, centrale wachtlijstbeheer door de SDDMO

Over Timon

Timon is een bevlogen zorgorganisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. We richten ons al meer dan 35 jaar op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23+ jaar en hun gezin. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers (netwerk) verweven in onze zorgvisie. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Wil je meewerken aan onze hulpverlening in deze regio? Bekijk dan onze vacatures.

Direct zorg nodig?
bel 06-15122290 Mail ons
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail