Menu

Omwoners

  • Heb jij hart voor thuisloze jongeren?
  • Wil je graag echt iets betekenen voor anderen?
  • Trek jij je het lot aan van jongeren, die hulp nodig hebben?
  • Weet jij relaties aan te gaan met jongeren, voor wie goede en gezonde relaties niet vanzelfsprekend zijn?

Timon heeft diverse Begeleid Wonen voorzieningen waar jongeren tussen de 16-23(+) jaar leren om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Deze jongeren hebben vaak geen vaste woon- of verblijfplaats of kunnen om diverse redenen niet langer thuis wonen. Hun sociaal netwerk is meestal beperkt en ze hebben bijvoorbeeld moeite met het vasthouden van een opleiding of baan. In een aantal gevallen gaat het om tienermeiden en tienermoeders en hun kind(eren).

Er wonen omwoners naast onze locaties in: Amsterdam, Rotterdam, Vlaardingen, Drechtsteden, Utrecht, Houten, Bunnik, Nieuwegein, Culemborg, Woerden, Zeist, Zwolle, Kampen, Apeldoorn, Lelystad en Amersfoort.

Goede buren

In of nabij de voorzieningen van Timon wonen zogenoemde ‘omwoners’. De rol van de omwoners laat zich wel omschrijven als ‘een goede buur’ zijn. Je onderneemt gezamenlijke activiteiten met de jongeren en biedt een luisterend oor. Ook kunnen jongeren met praktische vragen bij je terecht. Omwoners en jongeren eten regelmatig samen.

Als vrijwilliger deel je het gewone leven met de jongeren. Je biedt een veilige omgeving waarbinnen de professionele hulpverlening plaatsvindt. De mate waarin je als omwoner betrokken bent bij een jongere, hangt o.a. af van de vraag en behoefte van de jongere.

Samenwerkingsrelatie met Timon

De hulpverleners van Timon dragen de verantwoordelijkheid voor de professionele begeleiding van de jongeren. Een coach begeleidt de omwoners in de uitvoering van hun rol door gesprekken en/of desgewenst een training.

Bekijk het vacatureaanbod

Vacatures vrijwilligers
Meer weten?

Stuur een mail met je vraag naar:
E vrijwilligers@timon.nl

Of bel naar één van onze vrijwilligerscoaches via:

T 030 694 00 70

Nieske Heutink: voor de locaties in
Houten, Utrecht, Bunnik, Nieuwegein, Culemborg en Woerden

Femke van Benthem: voor de locaties in
Zeist, Amsterdam

Willemijn de Jong: voor de locaties in
Zwolle, Kampen, Apeldoorn, Ede, Bennekom, Lelystad, Amersfoort

Margriet Hak: voor de locaties in
Drechtsteden, Vlaardingen

Margreet Kasbergen: voor de locaties in
Rotterdam

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail