Menu

Hillmanhof

Hillmanhof

De Hilmanhof is een hofje in het centrum van Amsterdam. Hier bieden we tijdelijk woonruimte aan zo’n tien jonge vrouwen, sommigen met een kind. De vrouwen krijgen professionele begeleiding van Timon. Bij het hofje wonen ook omwoners. Deze goede buren helpen met praktische zaken en bieden een luisterend oor.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22