Menu

Waarom vrijwilligers?

Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in Timons zorgvisie. Timon kan al ruim 30 jaar bouwen op een omvangrijk netwerk van betrokken en geïnspireerde vrijwilligers. Zij zijn bij uitstek de mensen die jongeren veel aspecten van het ‘gewone leven’ voorleven.

Het contact tussen de jongeren en de vrijwilligers is gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Vrijwilligers kennen het dossier van de jongere bijvoorbeeld niet, tenzij de jongere hierover zelf iets vertelt. De vrijwilligers ontvangen methodische coaching en professionele training van Timon om hun rol goed te kunnen vervullen.

De kracht van de inzet van vrijwilligers bij Timon is dat zij zich duurzaam verbinden aan de jongeren. Vaak zien we dat het contact voortduurt na uitstroom, daar waar onze professionals zich terug trekken. Jongeren leren op deze manier zelfstandigheid vanuit verbondenheid met anderen. De vrijwilligers bieden een sociaal netwerk voor jongeren die niet - of te weinig - terug kunnen vallen op hun eigen gezin of netwerk.

Soorten vrijwilligers

Timon kent verschillende soorten vrijwilligers:

Motivatie en inspiratie

Vrijwilligers van Timon weten zich gemotiveerd en geïnspireerd door de christelijke levensovertuiging.

Vacatures vrijwilligers
Meer weten?

Stuur een mail met je vraag naar:
E vrijwilligers@timon.nl

Of bel naar één van onze vrijwilligerscoaches via:

T 030 694 00 70

Nieske Heutink: voor de locaties in
Houten, Utrecht, Bunnik, Nieuwegein, Culemborg en Woerden

Femke van Benthem: voor de locaties in
Zeist, Amsterdam

Willemijn de Jong: voor de locaties in
Zwolle, Kampen, Apeldoorn, Ede, Bennekom, Lelystad, Amersfoort

Margriet Hak: voor de locaties in
Drechtsteden, Vlaardingen

Margreet Kasbergen: voor de locaties in
Rotterdam

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail